Walk of peace

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=952bce54d9&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1635433318399873396&th=16b239f02d101174&view=att&disp=safe

                Loop vol vrede.

                Ons lopen is een vredeswandeling.

                Dan leren we dat er geen vredeswandeling is;

                dat vrede de wandeling is.

                Wij lopen voor onszelf.

                Wij lopen voor iedereen.

             (Thich Nhat Hanh, boeddhistische monnik en leraar)

Bij de haven in Cadzand-Bad begint een wandelroute naar de Wereldvredesvlam in Cadzand-Dorp: de Walk of Peace ofwel Vredeswandeling. Je kan de route natuurlijk ook in omgekeerde richting nemen: van de Wereldvredesvlam in Cadzand-Dorp naar de haven in Cadzand-Bad.

Bij de haven is ook de Walk of Freedomte vinden: een eerbetoon aan degenen die de tweejaarlijks uitgereikte Four Freedoms Award hebben gekregen en nog krijgen, naar de waarden geformuleerd door Franklin D. Roosevelt in 1941: vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst.

De route van de Vredeswandeling is in het wegdek aangegeven met ‘punaises’ met het logo van de Wereldvredesvlam. Hij volgt de weg waarlangs de vlam op 9 mei 2004 vanaf de boot van de KNMR naar haar huidige plaats werd gebracht. De vlam was overzee vervoerd vanaf het Vredespaleis in Den Haag, waar ze ontstoken was aan de daar brandende Wereldvredesvlam.

Je kunt de route in stilte lopen, of onderweg met reisgenoten stilstaan bij wat jij zou kunnen doen voor de vrede, in jezelf, in je eigen directe omgeving of in de wereld.

Jaarlijks op 9 mei, ’s avonds om 18.30, is er een georganiseerde Vredeswandeling over die route, waarbij je van harte welkom bent. Startplaats bij de haven, bij de Wall of Freedom.