WELKOM

Het Wereldvredesvlamproject is opgezet als symbool van het verlangen van ieder mens om vrede in zijn leven te vinden. Het is de diepe wens van Mansukh Patel om zo mensen, ongeacht hun geloof, ras of afkomst, samen te brengen. De organisatie rond het onstaan en het wereldwijd verspreiden van de World Peace Flame is in handen van Savitri MacCuish, directeur van de World Peace Flame Foundation. Toen een historicus in Londen tegen Mahatma Gandhi zei dat geweldloosheid nog nooit succes had geboekt in de wereldgeschiedenis, antwoordde hij: ‘Maakt u zich geen zorgen meneer, ik maak geschiedenis!’ Savitri zegt naar aanleiding hiervan: ‘Deze World Peace Flame maakt geschiedenis. Als we allen de mogelijkheid koesteren dat vrede al bestaat en als al ons handelen voortkomt uit mededogen, dan zal vrede onze dagelijkse werkelijkheid worden.’

Mansukh zegt over de World Peace Flame: ‘Het is een symbool van vrede, eenheid en waarheid. Het herinnert ons aan de wezenlijke vrijheid van de menselijke geest om op ieder moment, onder alle omstandigheden vrede te creëren. Je zou je af kunnen vragen hoe zo’n kleine vlam een dergelijk groot effect kan hebben. Maar…waarom niet? Als het geheim van de oceaan in een druppel water besloten ligt, waarom zou dan de geheime kracht van het licht niet in een kleine Vlam aanwezig zijn?’