Lopend vuurtjewww.peace-education-in-action.nl

Lopend vuurtje Peace education in action

Lopend Vuurtje is een pakket met lesmateriaal voor basisscholen. Het is breed inzetbaar en kan ook bij andere doelgroepen gebruikt worden zoals bijvoorbeeld bij de scouting, jongerenwerk etc. Het onderwerp van het lespakket is vrede. De inhoud heeft als doel:

  • Vrede bespreekbaar maken in het onderwijs
  • Kinderen te laten begrijpen wat vrede is
  • Kinderen te laten ervaren wat zij kunnen doen om vrede in jezelf te ervaren en dit te delen met anderen.

Lopend Vuurtje is ontstaan vanuit de behoeften van leerkrachten aan lesmateriaal dat kan helpen bij het in de klas bespreekbaar maken van vrede en het creëren van vrede op school, in de klas en in de gemeenschap.

De basisschool in Cadzand is de eerste school waar met het pakket is gewerkt, en vandaar heeft het pakket zich verspreid over het land en in Belgie.  Meer dan 700 scholen werken of hebben gewerkt met het pakket. Inmiddels is het pakket vertaald in het Engels, Spaans, Roemeens, en is er een Arabisch vertaling van het werkboekje.”

Burgemeester Vermue van de gemeente Sluis en Lopend Vuurtje in Vlissingen

Visie Lopend vuurtje

Vrede komt niet uit de lucht vallen

Vrede gericht op een cultuur van geweldloosheid en veiligheid

Vrede is een levensstijl

Het pakket is gratis voor scholen te downloaden via:

www.peace-education-in-action.nl

Info: Els van Venrooy; email elsvanvenrooy@gmail.com